LUTRON - SYTEMY STEROWANIA OŚWIETLENIEMGRAFIK EYE INTEGRALE

Charakterystyka modelu GRAFIK INTEGRALE
• Pozwala na podłączenie do 8 jednostek sterujących GRAFIK Eye w celu kontrolowania do 32 stref na system

• Pozwala na podłączenie do 16 jednostek wykonawczych lub interfejsów sterujących na system

• Jednostki sterujące dostępne są tylko w modelach 4- strefowych

• 4 sceny plus wyłączanie na jedną jednostkę sterującą GRAFIK Eye z 16 wbudowanymi scenami

• Bezpośrednie sterowanie źródłami żarowymi, neonowymi z zimną katodą oraz magnetycznymi niskiego napięcia

    sterowanie źródłami elektronicznymi niskiego napięcia oraz fluorescencyjnymi (startery 0-10V albo Lutron Hi-lume® /

    Eco-10™ serii ECO) (bez dodatkowych interfejsów)

• Wbudowany odbiornik podczerwieni

• Elektroniczne lub mechaniczne zabezpieczenia przed manipulacją przez osoby niepowołane, definiowane przez

   użytkownika; opcje blokady

• Możliwość poszerzenia zakresu mocy za pomocą wzmacniaczy mocy

• Czas przejścia między scenami: programowalny przez użytkownika (0¸59 sekund lub 1¸ 60 minut)

• Jednostka sterująca GRAFIK INTEGRALE zasilana z pojedynczej fazy


Schemat systemu sterowania z wykorzystaniem modelu GRAFIK INTEGRALE

 


Modele GRAFIK Eye 3100

• Nowoczesne programowalne systemy sterowania oświetleniem ze zintegrowanymi ściemniaczami do zastosowań mieszkalnych i komercyjnych

• Przyjazne użytkownikowi przyciski i pokrętła sterujące pozwalają na łatwe programowanie scen oświetlenia oraz logiczne przywoływanie uprzednio nastawionych scen za jednym przyciśnięciem przycisku

• Szeroki wachlarz stylów, barw i rodzajów wykończenia

• Możliwość sterowania najbardziej popularnymi źródłami światła - żarowymi, fluorescencyjnymi, żarowymi niskiego napięcia, neonowymi / z zimną katodą oraz typu HID (wyłącznie w opcji bez ściemniania)

• Bezkolizyjna integracja z teatralnym sprzętem audiowizualnym, RS232 oraz DMX-512

• Elektroniczne lub mechaniczne zabezpieczenia przed manipulacją przez osoby niepowołane, dostępne opcje blokady.


Modele GRAFIK Eye 3500

Modele GRAFIK Eye 3500 spełniają wszystkie funkcje modeli 3100 a ponadto mają możliwość:

• Łatwego programowania w oparciu o system Windows® oraz na indywidualnym oprogramowaniu firmy Lutron - LiaisonTM

• Bezpośredniego programowania na miejscu lub w sposób zdalny

• Precyzyjnego sterowania natężeniem oświetlenia w sposób narastający co 1%

• Łatwego archiwizowania informacji systemowych na dysku do celów przyszłego użytkowania lub łatwego ustawienia nowych, podobnych wzorców ustawień oświetleniaHOMEWORKS

SYSTEM STEROWANIA OŚWIETLENIEM CAŁEGO DOMU HOMEWORKS® INTERACTIVE FIRMY LUTRON REPREZENTUJE

WYJĄTKOWĄ ELASTYCZNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ


System sterowania oświetleniem HomeWorks® Interactive firmy Lutron umożliwia wygodne i niezawodne operowanie oświetleniem oraz elektroniką domową z niewielkich klawiatur umieszczonych w obiekcie. Ulepszone możliwości zaawansowanego systemu sterowania oświetleniem dają niespotykaną elastyczność, moc i wszechstronność sterowania światłem w obiekcie. Dają także możliwość kierowania interaktywnymi połączeniami z innymi systemami elektronicznymi.

Zdecentralizowana inteligencja systemu pozwala także na jednoczesne zdalne, lokalne operowanie ściemniaczami i wyłącznikami w całym obiekcie za pomocą eleganckich klawiatur i przycisków.


SPOSÓB UKŁADANIA INSTALACJI W SYSTEMIE LUTRON HOMEWORKS


Mimo jego większych możliwości system HomeWorks Interactive nie jest skomplikowany ani dla celów projektowania ani instalacji. Modułowe elementy systemu można instalować w mniejszych panelach i rozmieszczać po całym obiekcie obniżając w ten sposób koszt instalacji.

Ponadto proces projektowania jest o wiele prostszy. Przy nowym oprogramowaniu system można zaprojektować i ustawić za pomocą jednego programu działającego w środowisku Windows®. Sprawia to, że integracja sterowania oświetleniem ze sprzętem audiowizualnym, systemami zabezpieczeń, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, zegarami czasowymi, fotokomórkami lub czujnikami obecności jest o wiele łatwiejsza.


System jest idealny do sterowania innymi systemami elektronicznymi, takimi jak system audio obsługujący wiele pomieszczeń za pomocą atrakcyjnych i ergonomicznych klawiatur rozmieszczonych w całym obiekcie.

Eliminuje to przykry widok ściany zapełnionej setkami pokręteł i przycisków, ponieważ system jest zunifikowany poprzez główną tablicę sterującą. Dodatkowe zalety systemu staną się również oczywiste. Czas reakcji systemu na dotknięcie przycisku jest niezawodny, szybki i efektywny.


Strona producenta:   www.lutron.com