projektowanie   integracja systemów AV   instalacje   budynki inteligentne KNX/EiB   multiroom
EUREKA profesjonalne systemy audiowizualne


SYSTEMY STEROWANIA KNX/EiB


System KNX/EIB (European Installation Bus) to światowy STANDARD zarządzania i kontroli urządzeń i budynków.

Jest to system elektroinstalacyjny opracowany przez czołowych producentów europejskich, zrzeszeni w organizacji KONNEX (dawniej EIBA).  W chwil obecnej KNX /EiB połączył wcześniej stworzone systemy  takie jak Batibus, EIB i EHS w jeden uniwersalny system elektroinstalacyjny.


System KNX/EiB  integruje funkcje zarządzania budynkiem. Służy on do załączania, sterowania, sygnalizowania, regulacji i nadzoru urządzeń elektrycznych instalowanych w budynku. Zastępuje ona klasyczną instalację elektryczną.

W tradycyjnych instalacjach elektrycznych jedyną możliwością sterowania elementem wykonawczym jest wyłącznik elektryczny, przerywający obwód którym steruje.


W systemie KNX/EiB obwody zasilające zostały

oddzielone od obwodów sterujących. Dzięki temu  

w łatwy sposób możemy modyfikować schematy

załaczania i sterowania obwodami zasilającymi.


KNX/EiB jest systemem wszechstronnym i może sterować

oświetleniem, ogrzewaniem, osłonami zewnętrznymi,

wentylacją jak również mediami i system alarmowym.


Do komunikacji stosowane są linie zasilające 230V

(Power line) lub skrętka niskonapięciowa,

fale radiowe bądź IP.


Dzięki technice sieciowej można realizować funkcje możliwe dotąd do implementowania przy dużo wyższych nakładach. Podłączone do magistrali sensory takie jak czujniki ruchu i termostaty sterują elementami wykonawczymi, które z kolei sterują oświetleniem, ogrzewaniem lub klimatyzacją domu. Sterowanie systemu może odbywać się w sposób konwencjonalny – przełącznikami ściennymi bądź za pomocą paneli dotykowych. Możliwe jest również sterowanie instalacją za pośrednictwem Internetu bądź telefonu.Strona organizacji KONNEX:  www.knx.org

Systemy sterowania KNX/EiB