projektowanie   integracja systemów AV   instalacje   budynki inteligentne KNX/EiB   multiroom
EUREKA profesjonalne systemy audiowizualneGira Home Server 3

Gira HomeServer 3 służy do zarządzania wszystkimi funkcjami instalacji KNX/EIB za pomocą nowoczesnych mediów komunikacyjnych: uzyskanie dostępu do Gira HomeServer 3 możliwe jest nie tylko za pomocą komputera, ale także

za pośrednictwem wszystkich urządzeń posiadających bezpośrednie wejście do internetu, za pośrednictwem wewnętrznej sieci, jak i wewnętrznej sieci radiowej (Wireless LAN lub Bluetooth), telefonów komórkowych, które obsługują XHTML lub Internet.


Zalety

- funkcje systemu KNX/EIB mogą być stale monitorowane i kontrolowane zewnątrz, jak i wewnątrz

- cykliczne/inicjowane rejestrowanie danych (np. temperatury, liczniki godzin pracy, stany liczników)

   i graficzna prezentacja.

- możliwa duża mobilność

- nie wymaga korzystania z dodatkowego oprogramowania

- możliwość jednoczesnego sterownia, kontrolowania przez wielu użytkowników

- prosta obsługa za pomocą graficznej wizualizacji lub za pośrednictwem menu

- urządzenie może być udoskonalane za pomocą uaktualniania oprogramowania

- eksport danych bądź stanów alarmowych w formacie ExcelTM, CSV, HTML, XML.


Wizualizacja

Za pomocą graficznej wizualizacji Gira HomeServer 3 zapewnia prostą obsługę:

- budynki oraz stany urządzeń przedstawiane są graficznie, za pomocą ikon i tekstu

- mierzone wartości są prezentowane w przejrzysty graficzny sposób.

Graficzny interfejs może być niemal dowolnie dostosowywany do indywidualnych potrzeb.Strona producenta:  www.gira.de

Gira HomeServer 3

Gira Panel ProFace

Gira Home Serwer KNX/EiB